Nedetid

Major Incident ELinn applikasjon Desktop Mobile ELdoc QRdoc ELinnWeb nettsider
2020-10-15 06:25 CEST · 2 hours, 6 minutes

Update

Issue

Vi opplevdte noe nedetid på morgenen den 15/10 hvilket skyldtes at en automatisk oppdatering på en av våre servere feilet. Dette i kombinasjon med at det tok litt tid før vår leverandør fikk riktig folk på saken så gikk det dessverre noe tid før vi var oppe igjen.

Vi gjennomgår nå vår driftsavtale med serverleverandør for å styrke denne ytterligere slik at vi unngår flere slike hendelser så langt det er mulig. Vi vil også endre slik at automatiske oppdateringer kjøres på kveldstid, hvilket gir oss mere handlingsrom for å få systemene opp igjen til normal virkedag dersom problemer som dette oppstår.

Vi beklager på det sterkeste denne hendelsen, men tillater oss å påpeke at det heldigvis er svært sjeldent vi opplever noe som helst nedetid på våre systemer.

October 15, 2020 · 18:26 CEST

← Back